Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Μοrgan Stanley: Η Ευρωζώνη δεν έχει ακόμη διαφύγει τον κίνδυνο - Ο φόβος της διάσπασης παραμένει


Η Ευρωζώνη δεν έχει ακόμη διαφύγει τον κίνδυνο, προειδοποιεί στην τελευταία 16σέλιδη έκθεσή της η Morgan Stanley, αποτιμώντας εκ νέου τις προσπάθειες των Ευρωπαίων στην κατεύθυνση ανάσχεσης της κρίσης χρέους.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο οίκος στην εν λόγω έκθεσή του με τίτλο "The Global Macro Analyst - Hope and Fear", η ευρωπαϊκή κρίση χρέους δεν... έχει ακόμη τελειώσει.
Κατά τον οίκο, η επίλυση της κρίσης προϋποθέτει τη σύσταση μιας πραγματικής δημοσιονομικής και τραπεζικής ένωσης, σε συνδυασμό ταυτόχρονα με τη δυνατότητα και την προθυμία της ΕΚΤ να συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο του "δανειστή ύστατης ανάγκης" για τη στήριξη των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
"Ενώ η ΕΚΤ έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από πολύ σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης του ρόλου της, η πρόοδος για τη δημιουργία μιας δημοσιονομικής και τραπεζικής ένωσης παραμένει επώδυνα αργή και δέσμια σοβαρών εμποδίων", σχολιάζουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της Morgan Stanley.
"Ο κίνδυνος διάσπασης της Ευρωζώνης δεν αποτελεί το βασικό μας σενάριο, αλλά σίγουρα παραμένει σημαντικός", διαμηνύουν στη συνέχεια οι αναλυτές του οίκου.
Εστιάζοντας στη συνέχεια η Morgan Stanley στο έτερο μείζον θέμα της Ευρωζώνης, ήτοι εκείνο που αφορά στην πραγματική ανάκαμψη της οικονομίας της, απαριθμεί ότι ο διακαής πόθος μπορεί να μην επιτευχθεί, υπό το βάρος των εξής κινδύνων:
- Έλλειψη θεμελιώδους επίλυσης της κρίσης
- Έλλειψη απομόχλευσης του ιδιωτικού τομέα
- Έλλειψη εξισορρόπησης προς τη σωστή κατεύθυνση
"Αν οι ανωτέρω φόβοι επιβεβαιωθούν, τότε είναι πιθανό η Ευρωζώνη να μην κατορθώσει να εξέλθει από την κρίση χρέους", προειδοποιεί χαρακτηριστικά η Morgan Stanley.

www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: