Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα 456 εκατ. ευρώ για ΜμΕ

Στήριξη στις υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αλλά και στη δημιουργία νέων με απώτερο στόχο τη δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εργασίας υπόσχεται το πρόγραμμα ύψους 456 εκατ. ευρώ με κονδύλια του ΕΣΠΑ για την...
ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών ανακοίνωσαν οι γενικοί γραμματείς Επενδύσεων, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Όπως ανέφεραν κατά διάρκεια συνέντευξης τύπου οι γεν. γραμματείς Γ. Γιαννούσης, Σπ. Ευσταθόπουλος και Γ. Πυργιώτης στόχος του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" είναι η ενίσχυση υφιστάμενων και η ίδρυση αθροιστικά 10.000 επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία 4.000 θέσεων εργασίας.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60% επί του ύψους των επενδυτικών σχεδίων, ανάλογα με την περιφέρεια. Ο οδηγός του προγράμματος θα βρίσκεται από σήμερα 14 Ιανουαρίου στο διαδίκτυο.

Το εύρος των επενδυτικών σχεδίων ανά κλάδο κυμαίνεται για τη μεταποίηση από 30.000 έως 300.000 ευρώ, για τον τουρισμό από 20.000 έως 200.000 ευρώ και για το εμπόριο - υπηρεσίες από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Απριλίου του 2013 και τα σχέδια θα στέλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.


Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι ο εξοπλισμός, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και οι άϋλες δαπάνες. Οι ενδιαφερόμενοι για το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής μπορούν να ζητήσουν κάλυψη είτε με δάνειο από τράπεζες είτε με εγγυήσεις από προγράμματα του ΕΤΕΑΝ.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου, για το οποίο ετοιμάζεται ειδικό πρόγραμμα, η πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και η εστίαση, η οποία θα συμπεριληφθεί στο ειδικό πρόγραμμα του λιανικού εμπορίου.

Υπενθυμίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων:

•Επιλέξιμες είναι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες (με δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσης) και νέες ή υπό σύσταση, στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών.

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 30.000 έως 300.000 ευρώ για τη Μεταποίηση, 20.000 έως 300.000 ευρώ για τον Τουρισμό και 20.000 έως 100.000 ευρώ για το Εμπόριο -Υπηρεσίες.

•Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων είναι 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τους κλάδους Μεταποίησης και Τουρισμού και 12 μήνες για το «Εμπόριο -Υπηρεσίες».

•Οι δαπάνες που ενισχύονται περιλαμβάνουν: Κτίρια- εγκαταστάσεις, μηχανήµατα - εξοπλισµό παραγωγής, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, δικαιώματα τεχνογνωσίας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, λογισμικό και υπηρεσίες, προβολή – προώθηση, αμοιβές συμβούλων και λειτουργικές Δαπάνες.


**Διαβάστε εδώ τον οδηγό και τα παραρτήματα του Προγραμματος Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.


http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/751147/Article.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: