Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Διεθνής διαγωνισμός για το Μικρό Καβούρι-Ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας


Εθνική Τράπεζα Ελλάδος3Ανακοινώθηκε σήμερα από την Εθνική Τράπεζα η ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία για την από κοινού αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του...
Ομίλου ΕΤΕ και του ΤΑΙΠΕΔ στη χερσόνησο «Μικρό Καβούρι» της Βουλιαγμένης.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενημερώνει με ανακοίνωσή της ότι, σε συμφωνία με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), προκήρυξε σήμερα ανοικτή διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την εξεύρεση επενδυτή, στο πλαίσιο της σκοπούμενης από κοινού αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΕΤΕ και του ΤΑΙΠΕΔ στη χερσόνησο «Μικρό Καβούρι» της Βουλιαγμένης.
Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν ακίνητο κυριότητας της «ΑΣΤΗΡ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ε.» («Αστήρ») και όμορο ακίνητο του ΕΟΤ, του οποίου δρομολογείται η αξιοποίηση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.
Εφόσον ολοκληρωθεί η Διαδικασία, αναμένεται ότι η Αστήρ θα παύσει να είναι θυγατρική επιχείρηση της ΕΤΕ. Η Διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΕΤΕ και απηχεί την ευρύτερη στρατηγική προσέγγιση της ΕΤΕ σε σχέση με τη διάθεση μη κύριων συμμετοχών του Ομίλου.
Το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στα Αγγλικά), το οποίο αφορά στην τρέχουσα πρώτη φάση της Διαδικασίας, θα είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΤΕ (www.nbg.gr). Εκτιμήσεις σχετικά με το ρυθμό προόδου και τη συνολική διάρκεια της Διαδικασίας θα καταστούν δυνατές σε μελλοντικό χρόνο.

http://www.bankwars.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: